روش نصب استیکر

3000 طرح مختلف برای سلیقه های مختلف

قابلیت اجرا برروی کلیه سطوح صاف

1– ترجیحا استیکرهای بزرگ را دو نفره و با کمک کسی نصب کنید.

قسمتی از طرح را از بالا که به سلفون چسبیده جدا کنید و روی دیوار بگذارید.

نکته:برخی طرحها برای نصب نیاز به سلفون ندارند.
روش نصب استیکر دیواری

2- بسیار آهسته در زمان کشیدن کاردک بخش سفید  طرح را از سلفون جدا کنید.در صورت ایجاد حباب نگران نباشید می توان  با استفاده از سوزن آن را از زیر استیکر خارج کنید.

روش نصب استیکر دیواری

3- بعد از اتمام نصب 5 تا 10 دقیقه تامل کنید و بعد به سلفون طرح زاویه 180 درجه دهید و مماس به دیوار آن را از روی طرح بردارید.

روش نصب استیکر دیواری

روش نصب استیکر های کوچک

روش نصب استیکر های کوچک